logo
 
제 목 [수주]장산야영장 SCP 합성거더 제작 및 설치공사
글쓴이 admin
글정보 Hit : 4002, Date : 2013/06/03 11:42

     영월군에서 발주한 상동읍 종합정비사업 중 SCP합성거더 제작 및 설치공사를
     원도급사인 세광건설(주)와 2013년05월20일 계약을 체결하였습니다.

                                                계약금액 ₩172,700,000